พธ.ทอ. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ พธ.ทอ. ให้ผู้ที่มีรายชื่อในลำดับที่กำหนด มารายงานตัวในวันจันทร์ที่ ๓ เม.ย.๖๐ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๖๐๐ น. ที่แผนกกำลังพล กองบังคับการ กรมพลาธิการทหารอากาศ

 

 


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


สอบราคาซื้อเกาอี้เหล็กชุบโครเมียมบุหนังเทียม (๓๐ มี.ค.๖๐)

ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อเกาอี้เหล็กชุบโครเมียมบุหนังเทียม (๓๐ มี.ค.๖๐)

สอบราคาซื้อผ้าใบกระโจมทรงมนิลา (๑๓ มี.ค.๖๐)

สอบราคาซื้อเก้าอี้เหล็กชุบโครเมียมบุหนังเทียม (ใบแจ้งที่ ๙๒/๖๐) (๑ มี.ค.๖๐)

ประกวดราคาซื้อผ้าสีเทามาตรฐาน ทอ.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (๒๗ ก.พ.๖๐)

ประกวดราคาซื้อผ้าลายขัดฟอกขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) (๗ ก.พ. ๖๐)

ประกวดราคาซื้อเตียงนอนทหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) (๓๐ พ.ย. ๕๙)

ประกวดราคาซื้อกระโจมทรงโค้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) (๒๙ พ.ย. ๕๙) 

ประกวดราคาซื้อเก้าอี้และโต๊ะชนิดต่าง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๑ พ.ย. ๕๙) 

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ ๔ (๒๑๐x๒๙๗ มม.) ชนิด ๘๐ แกรม (มอก.๑๐๕๔-๒๕๕๒) โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-marker) (๑๕ พ.ย. ๕๙) 

ประกวดราคาซื้อโต๊ะประชุมและโต๊ะนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๑ พ.ย. ๕๙)  

ประกวดราคาซื้อตู้นึ่งข้าวไอน้ำสำเร็จรูป ขนาด ๑๒ ชั้น พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๑ พ.ย. ๕๙)  

ประกวดราคาซื้อกล่องเก็บอะไหล่ ขนาด ๒๐๕x๓๓๐x๑๕๕ มิลลิเมตร (๔ พ.ย.๕๙)

สอบราคาซื้อโต๊ะรับประทานอาหารทหารกองประจำการพร้อมม้านั่ง (๔ พ.ย.๕๙)


ประกาศราคากลาง


โครงการซื้อกล่องกระดาษลูกฟูกต่าง ๆ(๒๖ เม.ย.๖๐)

โครงการซื้อช้อน - ส้อม ทำด้วยเหล็กไร้สนิม มีตรา ทอ. (๒๖ เม.ย.๖๐)

โครงการซื้อผงหมึก (๒๖ เม.ย.๖๐)

โครงการจ้างตัดเย็บหมวกหนีบและหมวกทรงหม้อตาลสีเทา (๒๖ เม.ย.๖๐)

โครงการซื้อกระบี่นายทหารชั้นสัญญาบัตร (๒๕ เม.ย.๖๐)

โครงการซื้อเครื่อหมายยศ (๒๕ เม.ย.๖๐)

โครงการจ้างซ่อมผ้าม่านหลุยส์ (๒๕ เม.ย.๖๐)

โครงการจ้างซ่อมปูพื้น (๒๕ เม.ย.๖๐)

โครงการจัดซื้อชุดยูโด (๒๕ เม.ย.๖๐)

โครงการจัดซื้อชุดบินผ้ากันไฟ (๗ เม.ย.๖๐)

โครงการจัดซื้อถุงมือบิน (๗ เม.ย.๖๐)

โครงการจัดซื้อตราสัญลักษณ์ติดหมวกทรงอ่อน (๗ เม.ย.๖๐)

โครงการจัดซื้อขัดด้ายถักสีน้ำเงินดำพร้อมหัว (๗ เม.ย.๖๐)

โครงการจัดซื้อเข็มขัดด้ายถักสีน้ำเงินดำพร้อมหัว (๕ เม.ย.๖๐)

โครงการจัดซื้อตราสัญลักษณ์ติดหมวกทรงอ่อน (๕ เม.ย.๖๐)

โครงการจัดซื้อเก้าอี้ชุบโครเมียมบุหนังเทียม(๓๐ มี.ค.๖๐)

โครงการซื้อภาชนะจัดเลี้ยงรับรอง (๓๐ มี.ค.๖๐)

โครงการซื้อตาไก่กันเอกสารขาด, ปกพลาสติก และ กระดาษต่าง ๆ (๓๐ มี.ค.๖๐)

โครงการซื้อเก้าอี้ทำงานต่าง ๆ (๒๗ มี.ค.๖๐)

โครงการซื้อรองเท้าผ้าใบสีขาวสำหรับ (นจอ.) (๒๑ มี.ค.๖๐)

โครงการจ้างตัดเย็บเสื้อคอพับและกางเกง (นนอ.) (๒๑ มี.ค.๖๐)

โครงการซื้อโต๊ะทำงานต่าง ๆ (๒๐ มี.ค.๖๐)

โครงการซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ (๒๐ มี.ค.๖๐)

โครงการซื้อเก้าอี้ทำงานต่าง ๆ และเก้าอี้ประชุม (๒๐ มี.ค.๖๐)

โครงการซื้อเก้าอี้นวมรับแขกและโต๊ะรับแขก (๒๐ มี.ค.๖๐)

โครงการซื้อโต๊ะทำงานต่าง ๆ (๒๐ มี.ค.๖๐)

โครงการซื้อเก้าอี้ทำงานต่าง ๆ (๒๐ มี.ค.๖๐)

โครงการซื้อตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน (๒๐ มี.ค.๖๐)

โครงการซื้อเก้าอี้ต่าง ๆ และโต๊ะเขียนแบบ (๒๐ มี.ค.๖๐)

โครงการซื้อเก้าอี้และโต๊ะรับแขกทรงหลุยส์ (๒๐ มี.ค.๖๐)

โครงการซื้อพรมปูพื้น(๑๖ มี.ค.๖๐)

โครงการซื้อครุภัณฑ์สำหรับอาคารทรงงาน ๙๐๔ (๑๖ มี.ค.๖๐)

โครงการซื้อพัสดุสำหรับอาคารทรงงาน (๑๖ มี.ค.๖๐)

โครงการซื้อเครื่องทำน้ำเย็น,เก้าอี้,โต๊ะต่าง ๆ และถังต้มน้ำ (๑๖ มี.ค.๖๐)

โครงการซื้อผ้าปัสตูสีฟ้า (๑๔ มี.ค.๖๐)

โครงการซื้อแผ่นอคริลิคและป้ายต่าง ๆ (๑๔ มี.ค.๖๐)

โครงการซื้อเครื่องหมายอินทรธนู นายพลอากาศ (๑๔ มี.ค.๖๐)

โครงการซื้อวัสดุบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ (๑๔ มี.ค.๖๐)

โครงการซื้อชุดเครื่องนอน (๑๔ มี.ค.๖๐)

โครงการซื้อรองเท้าผ้าใบสีขาว (นพอ.) (๑๔ มี.ค.๖๐)

โครงการซื้อผ้าใบกระโจมทรงมนิลา (๑๓ มี.ค.๖๐)

โครงการซื้อเตียงนอนทหาร (๙ มี.ค.๖๐)

โครงการซื้อเครื่องล้างจาน (๙ มี.ค.๖๐)

โครงการซื้อหนังสำหรับผลิตรองเท้า (๗ มี.ค.๖๐)

โครงการซื้อชุดเครื่องนอน (๗ มี.ค.๖๐)

โครงการซื้อสายรัดคางไหมทอง (๗ มี.ค.๖๐)

โครงการซื้ออาภรณ์ภัณฑ์ต่าง ๆ (๗ มี.ค.๖๐)

โครงการซื้อชุดเครื่องนอน (๖ มี.ค.๖๐)

โครงการซื้อพรมปูลาดพระบาท (๓ มี.ค.๖๐)

โครงการซื้อเก้าอี้เหล็กชุบโครเมียมบุหนังเทียม (๑ มี.ค.๖๐)

โครงการซื้อถุงเปลและถุังน้ำเย็นอลูมิเนียม (๒๗ ก.พ.๖๐)

โครงการซื้อด้านไนล่อน, ป่าน, ตะปูและสีทาขอบรองเท้า (๒๗ ก.พ.๖๐)

โครงการซื้อผ้าสีเทามาตรฐาน ทอ.2 (๒๗ ก.พ.๖๐)

โครงการซื้อรองเท้าผ้าใบสีดำ (๒๓ ก.พ.๖๐)

โครงการซื้อกล่องกระดาษลูกฟูก (๒๓ ก.พ.๖๐)

โครงการจ้างซักผ้าม่าน (๒๓ ก.พ.๖๐)

โครงการซื้อชุดเครื่องนอนต่าง ๆ (๒๓ ก.พ.๖๐)

โครงการจ้างติดแถบไหมทองแสดงชั้นปีการศึกษา เครื่องแบบสวนสนาม ข. (๑๗ ก.พ.๖๐)

โครงการซื้อประเป๋าเรียนหนังสีดำ นจอ. (๑๗ ก.พ.๖๐)

โครงการจ้างตัดเย็บเครื่องแบบฝึกสีเทา (นนอ.) (๑๗ ก.พ.๖๐)

โครงการซื้อแก๊สต่าง ๆ และ น้ำยาฟรีออนส์ (นนอ.)(๑๖ ก.พ.๖๐)

โครงการซื้อชุดเครื่องนอน (๑๖ ก.พ.๖๐)

โครงการซื้อผ้าเช็ดตัวสีขาว (๑๖ ก.พ.๖๐)

โครงการจ้างตัดเย็บเครื่องแบบ ทอ. ต่าง ๆ  (๑๖ ก.พ.๖๐)

โครงการจ้างตัดเย็บเครื่องแบบ นนอ. (๑๖ ก.พ.๖๐)

โครงการจัดซื้อผ้าสีเทามาตรฐาน ทอ.2 หน้า 48 นิ้ว (๑๕ ก.พ.๖๐)

โครงการซื้อผ้าลายขัดฟอกขาว หน้า 135 เซนติเมตร (54 นิ้ว) (๗ ก.พ.๖๐)

ครงการซื้อไม้อัดและเหล็กต่าง ๆ (๓ ก.พ.๖๐)

โครงการซื้อวัสดุตัดเย็บ (๓ ก.พ.๖๐)

โครงการซื้อเครื่องหมายสังกัด (๒ ก.พ.๖๐)

โครงการซื้อผ้าสีเทาอ่อนมาตรฐาน ทอ. (๒๓ ม.ค.๖๐)

โครงการซื้อเสบียงกล่อง พธ.ทอ.๓ (๒๓ ม.ค.๖๐)

โครงการซื้อหมวกหนีบและหมวกทรงหม้อตาล (๒๓ ม.ค.๖๐)

โครงการซื้อเครื่องหมายแสดงความสามารถต่างๆ (๒๓ ม.ค.๖๐)

โครงการซื้อกระบี่นายทหารสัญญาบัตร (๒๐ ม.ค.๖๐)

โครงการซื้อชุดผ้าบินกันไฟ (๒๗ ธ.ค.๕๙)

โครงการซื้อหมวกทรงหม้อตาล,หมวกหนีบ และหมวกแก๊ปทรงอ่อน (๒๖ ธ.ค.๕๙)

โครงการซื้อชุดวอร์ม (๒๖ ธ.ค.๕๙)

โครงการซื้อผ้าเช็ดตัวสีขาวสำหรับ นนอ. (๒๖ ธ.ค.๕๙)

โครงการซื้อกระดุมโลหะสีทอง (๒๖ ธ.ค.๕๙)

โครงการซื้อวัสดุตัดเย็บ (๒๖ ธ.ค.๕๙)

โครงการซื้อกระเป๋านักเรียนหนังสีดำ (นนอ.) (๒๖ ธ.ค.๕๙)

โครงการซื้ออุปกรณ์ใช้สำนังานต่าง ๆ (๒๒ ธ.ค.๕๙)

โครงการซื้อเสื้อยืดคอปกแขนสั้นสีขาว (๒๒ ธ.ค.๕๙)

โครงการซื้อซองพลาสติกสกรีนตรากองทัพอากาศ (๒๒ ธ.ค.๕๙)

โครงการซื้อภาชนะเลี้ยงรับรองต่าง ๆ (๒๒ ธ.ค.๕๙)

โครงการซื้อกระทะใบบัวและหม้อสแตนเลส(๒๒ ธ.ค.๕๙)

โครงการซื้อรองเท้าฟองน้ำ (๒๒ ธ.ค.๕๙)

โครงการซื้อแก้วน้ำม แก้วแชมเปญและแก้วไวน์ (๒๒ ธ.ค.๕๙)

โครงการซื้อสนับแข้งผ้าใบและกระเป๋าบรรจุซองกระสุน (๒๒ ธ.ค.๕๙)

โครงการซื้อผงซักฟอกและยาขัดรองเท้า (๒๒ ธ.ค.๕๙)

โครงการซื้อกล่องผ้าไหมสีทอง (๒๒ ธ.ค.๕๙)

โครงการจัดซี้อรองเท้าผ้าใบสีขาว (๒๒ ธ.ค.๕๙)

โครงการซื้อพัสดุ ส.ส.ต. (๘ ธ.ค. ๕๙)

โครงการซื้อผ้าต่วน (๘ ธ.ค. ๕๙)

โครงการซื้อภาชนะสำหรับเลี้ยงรับรอง (๘ ธ.ค. ๕๙)

โครงการซื้อโต๊ะอเนกประสงค์, โต๊ะวางคอมพิวเตอร์และโต๊ะทำงานต่าง ๆ (๒ ธ.ค. ๕๙)

โครงการซื้อเตียงนอนทหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๓๐ พ.ย. ๕๙) 

โครงการซื้อกระโจมทรงโค้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๙ พ.ย. ๕๙) 

โครงการซื้อกระสอบทรายใยสังเคราะห์สีเขียว (๒๙ พ.ย. ๕๙) 

โครงการซื้อสายรัดคางใช้กับรองในหมวกเหล็ก (๒๙ พ.ย. ๕๙) 

โครงการซื้อช้อนและส้อมต่าง ๆ (๒๙ พ.ย. ๕๙) 

โครงการซื้อเสื้อยืดคอแหลมแขนสั้นสีดำชายและสีขาว นนอ. (๒๙ พ.ย. ๕๙) 

โครงการซื้อหมวกทรงอ่อน (เบเรต์) และหมวกหนีบ (๒๘ พ.ย. ๕๙)

โครงการซื้อรองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ(๒๘ พ.ย. ๕๙)

โครงการซื้รองเท้าสูงเต็มน่อง,รองเท้าหุ้มข้อยืดข้าง และรองเท้านักบิน (๒๘ พ.ย. ๕๙)

โครงการซื้อกางเกงขาสั้นสีเทา (๒๘ พ.ย. ๕๙)

โครงการซื้อหม้อข้าวสนามพร้อมถุง (๒๘ พ.ย. ๕๙)

โครงการซื้อเครื่องแบบฝึกสีพราง (๒๘ พ.ย. ๕๙)

โครงการซื้อเสื้อคอพับและกางเกงขายาวสีเทา (๒๘ พ.ย. ๕๙)

โครงการซื้อซื้อเครื่องแบบฝึกสีเทา (๒๘ พ.ย. ๕๙)

โครงการจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ต่าง ๆ (๒๘ พ.ย. ๕๙)

โครงการซื้อโต๊ะทำงานระดับบต่าง ๆ (๒๘ พ.ย. ๕๙)

โครงการซื้อจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ (๒๘ พ.ย. ๕๙)

โครงการซื้อวัสดุใช้สำนักต่าง ๆ (๒๔ พ.ย. ๕๙)

โครงการซื้อพื้นรองเท้ายางดิบพร้อมส้น (๒๔ พ.ย. ๕๙)

โครงการซื้อกาวหลอมร้อนและกาวขาว (๒๔ พ.ย. ๕๙)

โครงการซื้อสายรัดหีบห่อ,เทปพลาสติกและถุงกระดาษ (๒๔ พ.ย. ๕๙)

โครงการจัดซื้อชั้นวางพัสดุชนิดต่าง ๆ (๒๒ พ.ย. ๕๙) 

โครงการซื้อเหล็กสี่เหลี่ยมและเหล็กกลมตัน (๒๒ พ.ย. ๕๙) 

โครงการซื้อเชือกผูกรองเท้าหุ้มส้นและไม้ส้นรองเท้า (๒๒ พ.ย. ๕๙) 

โครงการซื้อเก้าอี้และโต๊ะชนิดต่าง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๑ พ.ย. ๕๙) 

โครงการซื้อเสบียงยังชีพ (๒๑ พ.ย. ๕๙) 

โครงการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 จำนวน 50,000 รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (๑๘ พ.ย. ๕๙) 

โครงการซื้อโต๊ะรับประทานอาหารทหารกองประจำการพร้อมม้านั่ง (๑๘ พ.ย. ๕๙) 

โครงการซื้อสายไหมและตุ้มโลหะ (๑๖ พ.ย. ๕๙)

โครงการซื้อผ้าใยสังเคราะห์ (๑๖ พ.ย. ๕๙)

โครงการซื้อผ้าปัสตู (๑๖ พ.ย. ๕๙) 

โครงการซื้อขันตักน้ำอลูมิเนียม (๑๖ พ.ย. ๕๙) 

โครงการซื้อถุงพลาสติกและพัสดุบรรจุหีบห่อต่าง ๆ (๑๖ พ.ย. ๕๙) 

โครงการซื้อวัสดุซ่อมบำรุงต่าง ๆ (๑๖ พ.ย. ๕๙) 

โครงการซื้อเหล็กเส้นแบนและเหล็กซึงค์ (๑๖ พ.ย. ๕๙) 

โครงการซื้อคิ้วบัว, คิ้วมอบ และไม้สักบาง (๑๖ พ.ย. ๕๙) 

โครงการซื้อลวดต่าง ๆ และ แผ่นสเตนเลส (๑๖ พ.ย. ๕๙) 

โครงการซื้ออะไหล่จักรและอะไหล่เครื่องจักรต่างๆ (๑๖ พ.ย. ๕๙) 

โครงการซื้อไม้อัดสัก (๑๖ พ.ย. ๕๙) 

โครงการซื้อแท่นบรรยายและโตีะ - เก้าอี้นวมรับแขก (๑๖ พ.ย. ๕๙) 

โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กรมพลาธิการทหารอากาศ (๑๕ พ.ย. ๕๙) 

โครงการซื้อตู้นึ่งข้าวไอน้ำสำเร็จรูป ขนาด 12 ชั้น (๑๑ พ.ย. ๕๙)

โครงการซื้อสี,แลคเกอร์และสเปรย์ (๑๔ ต.ค.๕๙)

โครงการซื้ออะไหล่เครื่องจักรชนิดต่าง ๆ (๑๔ ต.ค.๕๙)

โครงการซื้อเหล็กฉากและเหล็กหนา (๑๓ ต.ค.๕๙)

โครงการซื้อถังแช่เครื่องดื่ม (๑๓ ต.ค.๕๙)

โครงการซื้อวัสดุซ่อมบำรุงต่าง ๆ (๑๓ ต.ค.๕๙)

โครงการซื้อไม้อัดประเภทใช้ภายใน (๑๓ ต.ค.๕๙)

โครงการซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (๑๓ ต.ค.๕๙)

โครงการซื้อวัสดุเคลือบผิวสำหรับงานซ่อมบำรุง (๑๓ ต.ค.๕๙)

โครงการซื้อวัสดุและอุปกรณ์ใช้ในการซ่อมบำรุงบริภัณฑ์เครื่องหนัง (๑๓ ต.ค.๕๙)

โครงการซื้อพัสดุช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (๑๓ ต.ค.๕๙)

โครงการซื้อเครื่องซักผ้าแบบเปิดฝาบน (๑๒ ต.ค.๕๙)

โครงการซื้อซื้อเตียงนอนทหาร (๑๒ ต.ค.๕๙)

โครงการซื้อโต๊ะรับประทานอาหารพื้นกลม (๑๒ ต.ค.๕๙)

โครงการซื้อไม้ต่าง ๆ (๑๑ ต.ค.๕๙)

โครงการซื้อหม้อหุงข้าวไฟฟ้าและกระติกน้ำร้อน(๑๐ ต.ค.๕๙)

โครงการซื้อฟองน้ำ (๗ ต.ค.๕๙)

โครงการซื้อวัสดุสำหรับงานซ่อมต่าง ๆ (๗ ต.ค.๕๙)

โครงการซื้อผ้าฝ้ายสผมใยสังเคราะห์สีฟ้าอ่อน (๗ ต.ค.๕๙)

โครงการซื้อผ้ามองต์ตากูสีขาว (๗ ต.ค.๕๙)

โครงการซื้อโต๊ะเคาน์เตอร์เครื่องดื่ม (๗ ต.ค.๕๙) 

โครงการซื้อวัสดุซ่อมบำรุงบริภัณฑ์เครื่องเย็น (๖ ต.ค.๕๙)

โครงการซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย (๖ ต.ค.๕๙)

โครงการซื้อท่อเหล็กต่าง ๆ (๖ ต.ค.๕๙)

โครงการซื้อโต๊ะบิลเลียด (๕ ต.ค.๕๙)

โครงการซื้อผ้าลายขัดฟอกขาว (๕ ต.ค.๕๙)

โครงการซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (๕ ต.ค.๕๙)

โครงการซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ (๕ ต.ค.๕๙)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อผ้าสีเทามาตรฐาน ทอ.๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) (๕ เม.ย.๖๐)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อผ้าลายขัดฟอกขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) (๙ มี.ค.๖๐)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงนอนทหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๐ ม.ค.๖๐)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกระโจมทรงโค้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๗ ธ.ค.๕๙)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๗ ธ.ค.๕๙)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะทำงานระดับต่าง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๖ ธ.ค.๕๙)
ผลการประกวดราคาซื้อเก้าอี้และโต๊ะชนิดต่าง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๐ ธ.ค.๕๙)
ผลการประกวดราคาซื้อชั้นวางพัสดุชนิดเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๐ ธ.ค.๕๙)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้นึ่งข้าวไอน้ำสำเร็รูป ขนาด ๑๒ ชั้น พร้อมอุปกรณ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๕ ธ.ค.๕๙)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะประชุมและโต๊ะนักเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๔ ธ.ค.๕๙)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล่องเก็บอะไหล่ ขนาด ๒๐๕x๓๓๐x๑๕๕ มิลลิเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) (๗ ธ.ค.๕๙) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) (๗ ธ.ค.๕๙) 
สอบราคาซื้อโต๊ะรับประมานอาหารทหารกองประจำการพร้อมม้านั่ง (๔ พ.ย.๕๙)


เปลี่ยนแปลงประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (E-bidding) 


ประกวดราคาซื้อผ้าสีเทามาตรฐาน ทอ.๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๕ ก.พ.๖๐)new2day

ประกวดราคาซื้อโต๊ะทำงานระดับต่าง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๔ พ.ย.๕๙)

ประกวดราคาซื้อเตียงนอนทหาร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒๓ พ.ย.๕๙) 

ประกวดราคาซื้อชั้นวางพัสดุชนิดเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (E-bidding) ๒๒ พ.ย.๕๙

ร่างประกวดราคาซื้อโต๊ะทำงานระดับต่างๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๖ พ.ย. ๕๙)  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับต่าง ๆ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (๓ พ.ย.๕๙) 

โครงการซื้อตู้นึ่งข้าวไอน้ำสำเร็จรูป ขนาด ๑๒ ชั้น พร้อมอุปกรณ์ 


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง)


เดือนมีนาคม60new2day

เดือนกุมภาพันธ์60

เดือนมกราคม60

เดือนธันวาคม59

เดือนพฤศจิกายน59

เดือนตุลาคม59

เดือนกันยายน59


ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๕๙

NaYoBy60 61policycoremailEnglishPracticeTestsImageinformation Services.gifebookUntitledrtaf mailalertIntranetvision58Guard
Shop1Shop2

ดำเนินการโดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพลาธิการทหารอากาศ

ลิขสิทธิ์ © 2559 กรมพลาธิการทหารอากาศ