ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 

 

 


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี


 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (๖ พ.ย.๖๐)new2day

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเพิ่มเติม (๑๐ ต.ค.๖๐)new2day

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (๑๐ ต.ค.๖๐)new2day

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (๑๑ ต.ค.๖๐)new2day

  


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (E-bidding) 


ประกวดราคาซื้อโต๊ะทำงาน (E-Bidding) (๑๓ พ.ย.๖๐) new2day 
ประกวดราคาซื้อเตียงนอนทหาร (E-Bidding) (๑๓ พ.ย.๖๐) new2day 
ประกวดราคาเก้าอี้ทำงาน (E-Bidding) (๑๓ พ.ย.๖๐) new2day 

 ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (E-Bidding) (๙ พ.ย.๖๐)new2day

ประกวดราคาซื้อกระโจม (E-Bidding) (๓ พ.ย.๖๐)new2day

ประกวดราคาซื้อตู้เหล็ก ด้วยวิธี (E-Bidding) (๓ พ.ย.๖๐)new2day

ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบความคงทนของสีต่อแสง (E-Bidding) (๒ พ.ย.๖๐)new2day

ประกวดราคาซื้อโต๊ะนักเรียน ด้วยวิธี (E-Bidding) (๒ พ.ย.๖๐)new2day

ประกวดราคาซื้อเก้าอี้เหล็กชุบโครเมียมบุหนังเทียม ด้วยวิธี (E-Bidding) (๓๐ ต.ค.๖๐)new2day

ประกวดราคาซื้อตู้เสื้อผ้าชนิดเหล็ก ด้วยวิธี (E-Bidding) (๓๐ ต.ค.๖๐)new2day

ประกวดราคาซื้อชุดป้องกันสารเคมี Level C ด้วย E-bidding (๒๗ ต.ค.๖๐)new2day

ประกวดราคาซื้อวางยางและชั้นวางพัสดุ ด้วย E-bidding (๒๗ ต.ค.๖๐)

ประกวดราคาซื้อชั้นวางพัสดุชนิดเหล็กพับด้วย E-bidding (๒๗ ต.ค.๖๐)

ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความแตกต่างของสี ด้วย E-bidding (๒๗ ต.ค.๖๐)

ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ฟังคำบรรยาย(ใหม่) ด้วย E-bidding (๒๗ ต.ค.๖๐)

ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ทำงาน ด้วย E-bidding (๒๗ ต.ค.๖๐)

ประกวดราคาซื้อกล่องเก็บอะไหล่ ขนาด ๒๐๕ x ๓๓๐ x ๑๕๕ มิลลิเมตรด้วย E-bidding (๒๗ ต.ค.๖๐)

ประกวดราคาซื้อกระโจมอัดอากาศแบบ ๖ แกน สำหรับล้างพิษผู้ป่วย ด้วย E-bidding (๒๗ ต.ค.๖๐)

ประกวดราคาซื้อเตียงนอนทหาร (E-Bidding) (๑๙ ต.ค.๖๐)

ประกวดราคาซื้อตู้เสื้อผ้า ขนาด ๒ บาน (๑๙ ต.ค.๖๐)


ประกาศราคากลาง

โครงการซื้อรองเท้านักบินและรองเท้าสูงครึ่งน่อง (๑๕ พ.ย.๖๐)new2day 

โครงการซื้อเครื่องแบบฝึกสีพราง และหมวกทรงอ่อน (๑๕ พ.ย.๖๐)new2day 

โครงการซื้อถุงบรรจุอุปกรณ์ยังชีพแบบผ้า (๑๓ พ.ย.๖๐)new2day 
โครงการซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (๑๓ พ.ย.๖๐)new2day 
โครงการชุดรับแขกขนาดใหญ่ (๑๓ พ.ย.๖๐)new2day 

โครงการซื้อตู้เย็น (๑๓ พ.ย.๖๐) new2day

โครงการซื้อชุดป้องกันสารเคมี Level C (๙ พ.ย.๖๐)

โครงการซื้อตู้เสื้อผ้าชนิดเหล็ก (๙ พ.ย.๖๐)

โครงการซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย (๙ พ.ย.๖๐)

โครงการซื้อผ้าปัสตู (๙ พ.ย.๖๐)

โครงการซื้อเหรียญที่ระลึกและเข็มที่ระลึก (๙ พ.ย.๖๐)

โครงการซื้อตาข่ายพรางยุทธวิธี (๙ พ.ย.๖๐)

โครงการซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (๙ พ.ย.๖๐)

โครงการซื้อกระโจมสนามขนาด 12 เตียง (๗ พ.ย.๖๐)

โครงการซื้อเตียงนอนทหาร ขนาด 90 x 200ซม. (๗ พ.ย.๖๐) : โครงการซื้อเตียงนอนทหาร (๑๓ พ.ย.๖๐)new2day 

โครงการซื้อกระดานไวท์บอร์ด (๗ พ.ย.๖๐)

โครงการซื้อเก้าอี้รับประทานอาหาร,โต๊ะรับประทานอาหาร,และชุดครัว (๗ พ.ย.๖๐)

โครงการซื้อโต๊ะทำงาน (๓ พ.ย.๖๐) : โครงการซื้อโต๊ะทำงาน (๗ พ.ย.๖๐)โครงการซื้อโต๊ะทำงาน (๑๓ พ.ย.๖๐)new2day 

โครงการซื้อเสื้อยืดแขนยาวสกีน "กองทัพอากาศ" (๗ พ.ย.๖๐)

โครงการซื้อกระสอบทรายสีขาว มีตรากองทัพอากาศ (๗ พ.ย.๖๐)

โครงการซื้อเสื้อกันฝนมีตัวอักษร "กองทัพอากาศ" (๗ พ.ย.๖๐)

โครงการซื้อตู้เหล็ก (๖ พ.ย.๖๐)

โครงการซื้อโต๊ะนักเรียน (๓ พ.ย.๖๐)

โครงการซื้อเครื่องทดสอบความคงทนของสีต่อแสง (๓ พ.ย.๖๐)

โครงการซื้อตู้เก็บเอกสารรางเลื่อนพวงมาลัยหมุนแบบ ๑ ตู้เดี่ยว ๖ ตู้คู่ ๑ ช่วง (๓ พ.ย.๖๐) 

โครงการซื้อกระโจม (๓ พ.ย.๖๐)

โครงการซื้อพัดลมตั้งพื้นขนาด ๒๔ นิ้ว ชนิด ๓ ขา (๒ พ.ย.๖๐)

โครงการซื้อเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (๒ พ.ย.๖๐)

โครงการซื้อชั้นวางเอกสาร (๒ พ.ย.๖๐)

โครงการซื้อเครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด ๑๕ กิโลกรัม (๒ พ.ย.๖๐)

โครงการซื้อตู้แช่อาหาร (๒ พ.ย.๖๐)

 

โครงการซื้อเก้าอี้ประชุม (๒ พ.ย.๖๐)

โครงการซื้อชั้นวางพัสดุชนิดเหล็กพับ (๒ พ.ย.๖๐)

โครงการซื้อเครื่องกรองน้ำ (๒ พ.ย.๖๐)

โครงการซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ (๒ พ.ย.๖๐)

โครงการซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (๒ พ.ย.๖๐)

โครงการจัดซี้อเก้าอี้ทำงาน (๑๖ ต.ค.๖๐) : โครงการซื้อเก้าอี้ทำงาน (๒ พ.ย.๖๐) : โครงการซื้อเก้าอี้ทำงาน (๒ พ.ย.๖๐)  : โครงการซื้อเก้าอี้ทำงาน (๑๓ พ.ย.๖๐)new2day  

โครงการซื้อโต๊ะรับประทานอาหารทหารกองประจำการพร้อมม้านั่ง (๒ พ.ย.๖๐)

โครงการซื้อตู้เสื้อผ้าชนิดเหล็ก (๓๐ ต.ค.๖๐)

โครงการซื้อเก้าอี้เหล็กชุบโครเมียมบุหนังเทียม (๓๐ ต.ค.๖๐)

โครงการซื้อเครื่องขัดพื้น (๒๗ ต.ค.๖๐)

โครงการซื้อตู้ล๊อคเกอร์ ๑๘ ช่อง (๒๔ ต.ค.๖๐)

โครงการจัดซี้อหม้อหุงข้าว (๒๙ ต.ค.๖๐)

โครงการจัดซี้อเครื่องล้างจาน (๒๙ ต.ค.๖๐)

โครงการจัดซี้อชุดอุดรอยรั่วถังสารเคมี (๑๙ ต.ค.๖๐)

โครงการจัดซี้อชั้นวางยางและชั้นวางพัสดุ (๑๘ ต.ค.๖๐)

โครงการจัดซี้อกระโจมอัดอากาศแบบ 6 แกน สำหรับล้างพิษผู้ป่วย (๑๗ ต.ค.๖๐)

โครงการจัดซี้อเครื่องวัดความแตกต่างของสี (๑๖ ต.ค.๖๐)

โครงการจัดซี้อเก้าอี้ฟังคำบรรยาย (๑๖ ต.ค.๖๐)  : โครงการจัดซี้อเก้าอี้ฟังบรรยาย (๑๗ ต.ค.๖๐)

โครงการจัดซี้อชุดป้องกันสารเคมี Level C (๑๖ ต.ค.๖๐) ยกเลิก

โครงการจัดซี้อกล่องเก็บอะไหล่ ขนาด ๒๐๕x๓๓๐x๑๕๕ มม. (๑๖ ต.ค.๖๐)

โครงการจัดซี้อเตียงนอนทหาร ขนาด ๙๐x๒๐๐ ซม.(๒ ชั้น) (๑๖ ต.ค.๖๐)

โครงการจัดซี้อชั้นวางพัสดุชนิดเหล็กพับ (๑๖ ต.ค.๖๐)

โครงการจัดซี้อตู้เสื้อผ้าขนาด ๒ บ้าน ขนาด ๙๐x๖๐๑๘๒ ซม. (๑๖ ต.ค.๖๐)

 


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนแปลงประกาศ


ยกเลิกประกาศ ชุดป้องกันสารเคมี Level C (๓ พ.ย.๖๐)new2day


ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ ร่างเอกสารวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์


ประกวดราคาซื้อโต๊ะทำงาน (E-Bidding) (๓ พ.ย.๖๐)new2day

ประกวดราคาซื้อเตียงนอน (E-Bidding) (๓ พ.ย.๖๐)new2day

ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ทำงาน ด้วย E-bidding (๓๑ ต.ค.๖๐)new2day

ประกวดราคาซื้อผ้าสีเทามาตรฐาน ทอ.๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (๓๐ พ.ค.๖๐)new2day

ประกวดราคาซื้อผ้าสีเทามาตรฐาน ทอ.๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๑๕ ก.พ.๖๐)new2day


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง)


เดือน ตุลาคม ๖๐ new2day 


ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๕๙

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๖๐

NaYoBy60 61policycoremailEnglishPracticeTestsImageinformation Services.gifebookUntitledrtaf mailalertIntranetvision58Guardbanner sst new banner quicklink RTAF Login
Shop1R60

ดำเนินการโดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพลาธิการทหารอากาศ

ลิขสิทธิ์ © 2559 กรมพลาธิการทหารอากาศ