พธ.ทอ. ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร โควตา น.ประทวน ทำหน้าที่ในตำแหน่ง น.สัญญาบัตร เหล่า พธ./พด. ปีงบประมาณ ๖๑

 

 

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

พธ.ทอ. จัดงานวันปีใหม่ประจำปี ๖๐

เขียนโดย 

พล.อ.ต.พีระพล แก้วมณีโชติ จก.พธ.ทอ. เป็นประธานจัดงานวันขึ้นปีใหม่ พธ.ทอ. ประจำปี ๖๐ โดยมีพิธีสงฆ์ ๐๗๓๐ ณ ห้อง ประชุมพธ.ทอ.๒ พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง บริเวณหน้าตึกกองบังคับการ พธ.ทอ. พิธีสักการะศาล พล.อ.อ.เกียรติ มังคละพฤกษ์ พิธีสักการะศาลเจ้าแม่โพธิ์งาม และ จัดเลี้ยงอาหารแบบออกร้านมื้อกลางวัน เวลา ๑๑๓๐ ณ ด้านหน้า กรง.พธ.ทอ. ให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ พธ.ทอ.วันที่ ๙ ม.ค.๖๐ 

อ่าน 180 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

NaYoBy60 61policycoremailEnglishPracticeTestsImageinformation Services.gifebookUntitledrtaf mailalertIntranetvision58Guardbanner sst new banner
Shop1Shop2

ดำเนินการโดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพลาธิการทหารอากาศ

ลิขสิทธิ์ © 2559 กรมพลาธิการทหารอากาศ