พธ.ทอ. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ๕ อัตรา สมัครด้วยตนเองที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กรมพลาธิการทหารอากาศ ตั้งแต่วันที่ ๗ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๖๐ ตามเวลาราชการ โทร ๐ ๒๕๓๔ ๓๑๓๓

 

 

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

พธ.ทอ.ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพลาธิการและพัสดุ

เขียนโดย 

น.อ.ศรสิต กีรติพล เสธ.พธ.ทอ. พร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยม พธ.ทอ. ณ บน.๑, บน.๒๑, บน.๒๓, สร.เขาเขียว และ สร.ภูเขียว เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง และให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติภารกิจด้านพลาธิการและพัสดุ ของหน่วยรับการตรวจเยี่ยมให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบฯ คำสั่ง และคู่มือฯ ที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๓ ธ.ค.๕๙

อ่าน 92 เวลา

NaYoBy60 61policycoremailEnglishPracticeTestsImageinformation Services.gifebookUntitledrtaf mailalertIntranetvision58Guard
Shop1Shop2

ดำเนินการโดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพลาธิการทหารอากาศ

ลิขสิทธิ์ © 2559 กรมพลาธิการทหารอากาศ