พธ.ทอ. ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร โควตา น.ประทวน ทำหน้าที่ในตำแหน่ง น.สัญญาบัตร เหล่า พธ./พด. ปีงบประมาณ ๖๑

 

 

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

พธ.ทอ.รับการตรวจติดตามความคืบหน้าผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ จร.ทอ.

เขียนโดย 

น.อ.สุระ ไชโย  รอง จก.พธ.ทอ. ให้การต้อนรับคณะ จร.ทอ. เพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ จร.ทอ. นำเสนอข้อมูลในที่ประชุมให้แก่ จร.ทอ. ทราบข้อแก้ไข ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ ๒๖ ธ.ค.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๓

อ่าน 141 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ดำเนินการโดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพลาธิการทหารอากาศ

ลิขสิทธิ์ © 2559 กรมพลาธิการทหารอากาศ