พธ.ทอ. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ พธ.ทอ. ให้ผู้ที่มีรายชื่อในลำดับที่กำหนด มารายงานตัวในวันจันทร์ที่ ๓ เม.ย.๖๐ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๖๐๐ น. ที่แผนกกำลังพล กองบังคับการ กรมพลาธิการทหารอากาศ

 

 

สัญลักษณ์และความหมาย

Logo quarter

ความหมาย

- ดวงอาทิตย์สีแดง หมายถึง หัวใจแห่งการสนับสนุน
- ขอบสีส้ม หมายถึง การสนับสนุนส่วนต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ
- รัศมีสีเหลือง หมายถึง การสนับสนุนเสมอภาคทั่วกัน
- ปีกนกสีเงิน หมายถึง เป็นสัญลักษณ์ของกองทัพอากาศซึ่งสามารถทำให้การสนับสนุนรวดเร็ว
- ตัวอักษรสีทอง "กรมพลาธิการทหารอากาศ" หมายถึงชื่อหน่วย
- ขอบสีฟ้า หมายถึง ความกว้างใหญ่ไพศาลของการปฏิบัติการสนับสนุน
- พื้นวงกลมสีน้ำเงิน หมายถึง เป็นสีที่ต้องการเน้นให้ส่วนต่าง ๆ ของภาพเด่นชัด

NaYoBy60 61policycoremailEnglishPracticeTestsImageinformation Services.gifebookUntitledrtaf mailalertIntranetvision58Guard
Shop1Shop2

ดำเนินการโดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพลาธิการทหารอากาศ

ลิขสิทธิ์ © 2559 กรมพลาธิการทหารอากาศ