พธ.ทอ. ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร โควตา น.ประทวน ทำหน้าที่ในตำแหน่ง น.สัญญาบัตร เหล่า พธ./พด. ปีงบประมาณ ๖๑

 

 

สัญลักษณ์และความหมาย

Logo quarter

ความหมาย

- ดวงอาทิตย์สีแดง หมายถึง หัวใจแห่งการสนับสนุน
- ขอบสีส้ม หมายถึง การสนับสนุนส่วนต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ
- รัศมีสีเหลือง หมายถึง การสนับสนุนเสมอภาคทั่วกัน
- ปีกนกสีเงิน หมายถึง เป็นสัญลักษณ์ของกองทัพอากาศซึ่งสามารถทำให้การสนับสนุนรวดเร็ว
- ตัวอักษรสีทอง "กรมพลาธิการทหารอากาศ" หมายถึงชื่อหน่วย
- ขอบสีฟ้า หมายถึง ความกว้างใหญ่ไพศาลของการปฏิบัติการสนับสนุน
- พื้นวงกลมสีน้ำเงิน หมายถึง เป็นสีที่ต้องการเน้นให้ส่วนต่าง ๆ ของภาพเด่นชัด

ดำเนินการโดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพลาธิการทหารอากาศ

ลิขสิทธิ์ © 2559 กรมพลาธิการทหารอากาศ