ผู้บังคับบัญชา

 B2

B1

 B3    

น.อ.ศรสิต กีรติพล
รอง จก.พธ.ทอ.

พล.อ.ต.สุระ ไชโย
จก.พธ.ทอ.

น.อ.อนันต์ ผาสุข 
เสธ.พธ.ทอ.

ดำเนินการโดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพลาธิการทหารอากาศ

ลิขสิทธิ์ © 2559 กรมพลาธิการทหารอากาศ