พธ.ทอ. ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร โควตา น.ประทวน ทำหน้าที่ในตำแหน่ง น.สัญญาบัตร เหล่า พธ./พด. ปีงบประมาณ ๖๑

 

 

ผู้บังคับบัญชา

 Boss2


 Boss3    

น.อ.สุระ ไชโย
รอง จก.พธ.ทอ.

พล.อ.ต.พีระพล แก้วมณีโชติ
จก.พธ.ทอ.

น.อ.ศรสิต กีรติพล
เสธ.พธ.ทอ.

ดำเนินการโดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพลาธิการทหารอากาศ

ลิขสิทธิ์ © 2559 กรมพลาธิการทหารอากาศ