พธ.ทอ. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ๕ อัตรา สมัครด้วยตนเองที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กรมพลาธิการทหารอากาศ ตั้งแต่วันที่ ๗ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๖๐ ตามเวลาราชการ โทร ๐ ๒๕๓๔ ๓๑๓๓

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

๒๑ ก.พ.๖๐ พธ.ทอ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

๑ ก.พ.๖๐ เทปบันทึกการบรรยายย้อนหลัง เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศเครื่องมือขับเคลื่อนไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน”

๒๐ ม.ค.๖๐ พธ.ทอ. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

๑๔ ธ.ค.๕๙ คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ)ที่ ๗๓-๕๙ เรื่องแก้ไขคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ)ที่ ๓๕-๕๗ ลง ๓๐ ก.ย.๕๗ เรี่อง คู่มือว่าด้วยการพัสดุของ ทอ.๒๕๕๗ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่๒)บทที่ ๒,๓ และ๒๒ ลง ๓๐ พ.ย.๕๙ 
๘ พ.ย.๕๙ หลักสูตรเจ้าหน้าที่พลาธิการรุ่นที่ ๒๗
๑๓ ก.ย.๕๙ ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 11/2559
๑๓ ก.ย.๕๙ สสอท. เปิดรับสมัครสมาชิก รอบ6/2559
๒๖ ส.ค.๕๙ รับสมัครข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรตามโครงการศึกษาของ ทอ. สายวิทยาการพลาธิการ และพัสดุ ประจำปี ๖๐ 
๒๖ ส.ค.๕๙ ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการสายวิทยาการพลาธิการ และพัสดุ
๒๖ มิ.ย.๕๘ แจ้งเตือนภัย Ransomware ล๊อครหัสไฟล์ข้อมูล
๒๖ มิ.ย.๕๘ คำสั่ง กห (ฉ) ที่ ๒๐๐-๕๘ ลง ๒๕ พ.ค.๕๘ เรื่อง การพัสดุ 

นทสส.พธ.ทอ. ประชาสัมพันธ์เรื่องระบบ INVS ต้องใช้ IE version 8 เท่านั้น

๒ มิ.ย.๕๘ วิธีแก้ไวรัสซ่อนไฟล์ใน FlashDrive 
๑๑ พ.ค.๕๘ ข่าวประชาสัมพันธ์ระบบตรวจสอบอาภรณ์ภัณฑ์ ทอ.

พธ.ทอ. เข้าตรวจเยี่ยมกองบิน ๕ และ โรงเรียนการบิน

พธ.ทอ. เข้าตรวจเยี่ยมกองบิน ๕…

นาวาอากาศเอก ศรสิต กีรติพล เสนาธิการพลาธิการทหารอากาศ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมกองบิน ๕ ตั้งแต่วันที่ ๒๐-๒๑ กุมพาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก สืบสกุล จงรักษ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ และนาวาอากาศเอกพิเศษศักดิ์ บุญรัตน์ รองผู้บัญชาการโรงเรีย...

Read more
พธ.ทอ. เข้าตรวจเยี่ยมกองบิน ๔๖ และ กองบิน ๔๑

พธ.ทอ. เข้าตรวจเยี่ยมกองบิน ๔๖…

พลอากาศตรี พีระพล แก้วมณีโชติ เจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมกองบิน ๔๖ ตั้งแต่วันที่ ๒๔-๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก ขจรฤทธิ์ แก้วอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ให้การต้อนรับ และนาวาอากาศเอก ภาณุวัตร เรืองประยูร รองผู้บังคับการ กองบิน...

Read more
พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน

พล.อ.ต. พีระพล แก้วมณีโชติ จก.พธ.ทอ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน โดยมีข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร พธ.ทอ. แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี ๕ คน และ จ่าอากาศตรีหญิง ๗ คน

Read more
พธ.ทอ. จัดงานวันปีใหม่ประจำปี ๖๐

พธ.ทอ. จัดงานวันปีใหม่ประจำปี ๖๐

พล.อ.ต.พีระพล แก้วมณีโชติ จก.พธ.ทอ. เป็นประธานจัดงานวันขึ้นปีใหม่ พธ.ทอ. ประจำปี ๖๐ โดยมีพิธีสงฆ์ ๐๗๓๐ ณ ห้อง ประชุมพธ.ทอ.๒ พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง บริเวณหน้าตึกกองบังคับการ พธ.ทอ. พิธีสักการะศาล พล.อ.อ.เกียรติ มังคละพฤกษ์ พิธีสั...

Read more
พิธีปิดการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านจัดหา

พิธีปิดการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านจัดหา

น.อ.สุระ ไชโย รอง จก.พธ.ทอ. เป็นประธานกล่าวปิดการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านจัดหา ระยะเวลาการฝึกอบรม ๔ สัปดาห์ ระหว่าง ๑ - ๓๐ ธ.ค.๕๙ จำนวน ๒๐ คน วันที่ ๓๐ ธ.ค.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องเรียนกวก.พธ.ทอ.

Read more

NaYoBy60 61policycoremailEnglishPracticeTestsImageinformation Services.gifebookUntitledrtaf mailalertIntranetvision58Guard
Shop1Shop2

 

ดำเนินการโดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพลาธิการทหารอากาศ

ลิขสิทธิ์ © 2559 กรมพลาธิการทหารอากาศ